Turkey / Türkiye

Name Type Years Gauge Max. routes
Adana subway 2010- 1435 1 line, 13 stations with wiring
Ankara trolleybus 1946-1981
Ankara subway 1996- 1435 1 line, 11 stations
subway 1997- 1435 1 line, 12 stations
Antalya tram 1999- 1435 1
tram 2009- 1435 1
Bursa subway 2002- 1435 2 routes, 23 stations with wiring
Eskişehir tram 2004- 1000 2
Gaziantep tram 2009- 1435 1
İstanbul tram 1914-1961 1000 29 (E)
tram 1928-1966 1000 7 (A)
tram 1990- 1000 1 (E)
tram 1992- 1435 1 T1 (E)
tram 2003- 1000 1 T3 (A)
tram 2006- 1435 1 T2 (E)
İstanbul trolleybus 1961-1984 (E)
İstanbul subway 1989- 1435 1 line, 18 stations M1 (E), with wiring
subway 2000- 1435 1 line, 10 stations M2 (E)
subway 2007- 1435 1 line, 22 stations T4 (E), with wiring
İzmir tram 1928-1954 1000
İzmir trolleybus 1954-1992
İzmir subway 2000- 1435 1 line, 10 stations
Kayseri tram 2009- 1435 1
Konya tram 1992- 1435 1
Samsun tram 2010- 1435 1

Legend

tramTram
trolleybusTrolleybus
subwaySubway

Tim Bespyatov, 2010
tbfreshcucumber@gmail.com